Firma

AKM Serwis

powstała jako odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące obsługi serwisowej oraz dostaw specjalistycznego sprzętu pomiarowego dla branż:
energetycznej, ciepłowniczej, produkcyjnej, czy przemysłu ciężkiego.

Naszym celem jest dostarczanie dedykowanych rozwiązań dotyczących pomiarów emisji, imisji, składu gazów i innych paliw, detekcji zagrożeń chemicznych i pyłów.

Proponowane rozwiązania poparte są analizami technologicznymi i ekonomicznymi. Oferujemy kompleksową obsługę serwisową z gwarantowanym czasem reakcji na zgłoszenie.

Współpracujemy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi.